4η ΕΞΠΟΤΡΟΦ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

Η Ελλάδα που αντιστέκεται.
Η Ελλάδα που επιμένει.